Blog

Kiedy adwokat może reprezentować nas przed sądem?

Kiedy adwokat może reprezentować nas przed sądem?

Udział w postępowaniu sądowym wymaga nie tylko bardzo dobrej znajomości obowiązujących przepisów i stosowanych procedur, ale także umiejętności panowania nad emocjami i jasnego przedstawiania swoich argumentów. Choć każdy ma możliwość osobistego przedstawiania swoich racji i aktywnego uczestnictwa w toczącym się postępowaniu, to może to za sobą pociągnąć duży stres

Co to są mediacje?

Co to są mediacje?

Znalezienie rozstrzygnięcia w przypadku sporu prawnego między dwiema stronami zwykle wymaga odwołania się do decyzji niezawisłego sądu. Postępowania sądowe mogą być jednak długotrwałe i wiązać się z dużymi wydatkami. Obowiązujące przepisy przewidują możliwość dojścia do porozumienia i zawarcia ugody dzięki prowadzeniu postępowania mediacyjnego. Może ono być

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Rozwiązanie małżeństwa w wyniku rozwodu sprawia, że między małżonkami ustaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że określenie, które dobra z majątku wspólnego przypadną, któremu z małżonków wymaga dokonania podziału majątku. Istnieje kilka możliwości dokonania podziału majątku przy rozwodzie, jednak zależą one od tego, czy między małżonkami panuje zgoda