Rozwody

Rozwód

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa na wniosek jednej lub dwóch stron. Najpowszechniejsze przyczyny rozwodów to niezgodność charakterów, nałogi i zdrada. Dane statystyczne wskazują, że aż ¼ postępowań rozwodowych w Polsce trwa dłużej niż dwa lata. Jak skrócić ten proces? Nieoceniona w tym przypadku będzie pomoc adwokata, który zajmie się przygotowaniem pozwu oraz zgromadzeniem materiału dowodowego. Co jeszcze warto wiedzieć o rozwodzie?

Jakie rodzaje rozwodów wyróżniamy?

Pierwszy to rozwód z orzekaniem o winie. Winne rozpadu pożycia małżeńskiego mogą być obie strony lub tylko jedna. Wygrana w postępowaniu rozwodowym z orzekaniem o winie daje możliwość ubiegania się o alimenty. Są to najbardziej skomplikowane sprawy rozwodowe, ponieważ konflikty między małżonkami ulegają spotęgowaniu. Drugi rodzaj rozwodu to rozwód bez orzekania o winie. Jeżeli sąd orzeknie taki rozwód, to żadna strona małżeństwa nie będzie mogła ubiegać się o alimenty z powodu pogorszenia stopy życiowej. Jest to jednak najkrótsza droga do zakończenia małżeństwa. Warto rozważyć ją, jeżeli przyczyną rozwodu jest niezgodność charakterów.

Jakie informacje powinny znaleźć się w pozwie rozwodowym?

Pozew rozwodowy to dokument, w którym należy wykazać, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia, co należy rozumieć jako ustanie więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. Oprócz tego należy opisać przyczynę rozpadu pożycia i opisać aktualną sytuację życiową małżonków. Jeśli chodzi o wymagania formalne, to do pozwu należy załączyć następujące dokumenty:

  • akt małżeństwa;
  • akty urodzenia dzieci;
  • oświadczenie o potomstwie;
  • oświadczenie o stosunkach majątkowych;
  • zaświadczenie o zarobkach.

W pozwie rozwodowym należy zawrzeć również inne żądania, np. o alimenty na dzieci lub sprawowanie nad nimi opieki. W przypadku wniesienia o rozwód z orzekaniem o winie należy dołączyć do pozwu niezbędne dowody i wskazać świadków. Należy również liczyć się z tym, że druga strona zgromadzi dowody przeciwko osobie wnoszącej pozew. W takich sytuacjach pomoc adwokata jest niezbędna.

W jakich sytuacjach sąd odmówi udzielenia rozwodu?

Sąd udzieli rozwodu, jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia, a przesłanki negatywne nie wystąpiły. Przesłankami negatywnymi są sytuacje, w których w wyniku rozwodu mogą ucierpieć małoletnie dzieci albo orzeczenie rozwodu stawałoby w opozycji do zasad życia społecznego, np. gdy jeden z małżonków stracił pracę albo ciężko zachorował, a drugi chciał się z tego powodu rozwieść. Sąd nie udzieli również rozwodu, jeżeli rozwodu żąda strona winna rozpadu pożycia, a druga strona chce kontynuować związek. W tym przypadku rozwód jest możliwy jedynie, jeśli zgodzi się na to strona niewinna.

Jak przy rozwodzie może pomóc adwokat?

Zatrudnienie adwokata do sprawy rozwodowej to sposób na ograniczenie swojego udziału w procesie do minimum. Adwokat od rozwodów zajmie się przygotowaniem pozwu, zebraniem materiału dowodowego, przesłuchaniem świadków i przygotowaniem Klienta na nieprzyjemne pytania drugiej strony. Pomoże również w zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem i wspólnego majątku małżonków. Ponadto dopilnuje on wszystkich formalności i terminów, aby postępowanie rozwodowe zakończyć jak najszybciej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.