Mediacje

Mediacje

Prowadzenie sporów sądowych może trwać bardzo długo, a przy tym kosztować sporą sumę pieniędzy. Średni czas trwania rozprawy w sądzie powszechnym wynosi ponad rok. Nasza Kancelaria Adwokacja proponuje szybszą i skuteczniejszą alternatywę, jaką jest mediacja. Umożliwiają one wypracowanie porozumienia w trakcie postępowania sądowego lub niezależnie od niego. Zapewniamy poufność na każdym etapie mediacji. Oferujemy mediacje w sprawach z zakresu wielu gałęzi prawa, m.in.:
• cywilnego - podział spadku, zapłata, zniesienie współwłasności,
• rodzinnego i opiekuńczego – podział majątku małżeńskiego, ustalenie alimentów, zasad kontaktu z dziećmi,
• gospodarczego – roszczenia wspólników i akcjonariuszy, wykonanie umowy, niezgodność towaru z umową,
• pracy roszczenia ze stosunku pracy, ustalenie stosunku pracy, odszkodowania,
• administracyjnego pozwolenia na budowę, ochrona środowiska, sprawy reprywatyzacyjne.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług mediacyjnych naszej kancelarii. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by doprowadzić do porozumienia w każdej, nawet pozornie nierozwiązywalnej sprawie.

Najważniejsza zasady mediacji

Posiadane doświadczenie pozwala nam zapewniać Klientom profesjonalne wsparcie przez cały przebieg mediacji. Kancelaria pomoże w wypracowaniu porozumienia poprzez ułatwienie konwersacji, łagodzenie napięć w trakcie negocjacji oraz właściwe zadawanie pytań. Wierzymy, że jesteśmy w stanie pomóc stronom znaleźć porozumienie i przywrócić zaufanie. Chcielibyśmy przedstawić Państwu główne zasady mediacji:
Dobrowolność. Każda ze stron dobrowolnie wyraża zgodę na udział w mediacji. Na każdym etapie zgoda może być cofnięta przez każdą ze stron.
Bezstronność. Obydwie strony mediacyjne mają równe prawa i są traktowane jednakowo. Mediatorzy, którzy z nami współpracują są wolni od przesądów, uprzedzeń i nie faworyzują żadnej ze stron.
Neutralność. Mediatorzy nie narzucają stronom własnych propozycji rozwiązań. Zależy nam, aby strony samodzielnie wypracowały konkluzję. Chyba że obydwie strony złożą wniosek oto, aby mediator wskazał sposób rozwiązania sporu.

Dlaczego warto skorzystać z mediacji?

Mediacje zapewniają stronom możliwość decydowania o rozwiązaniu konfliktu. Mediacja zwiększa gwarancję na trwałe zakończenie sporu. Ponadto pozwala wypracować akceptowalne rozwiązanie problemu oraz dostosować je do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Mediacja z pewnością przyczynia się do skrócenia postępowania sądowego, a każda ze stron ma równorzędną pozycję. Nie ulega wątpliwości, że mediacja jest wzbogacająca i pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy. Równie istotne jest to, że mediacja zmniejsza koszty związane z postępowaniem sądowym. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.