Mediacje

Mediacje

Prowadzenie sporów sądowych może być kosztowne i długotrwałe – średni czas trwania rozprawy w sądzie powszechnym wynosi ponad rok. Kancelaria Adwokacka Dominika Baranowskiego może zaproponować swoim Klientom szybszą i skuteczniejszą alternatywę, jaką są mediacje. Umożliwiają one wypracowanie porozumienia w trakcie toczącego się postępowania sądowego lub niezależnie od niego, z zachowaniem pełnej poufności. Nasza kancelaria oferuje mediacje w sprawach z zakresu wielu gałęzi prawa, m.in.:

  • cywilnego podział spadku, zapłata, zniesienie współwłasności,
  • rodzinnego i opiekuńczego – podział majątku małżeńskiego, ustalenie alimentów, zasad kontaktu z dziećmi,
  • gospodarczego – roszczenia wspólników i akcjonariuszy, wykonanie umowy, niezgodność towaru z umową,
  • pracy roszczenia ze stosunku pracy, ustalenie stosunku pracy, odszkodowania,
  • administracyjnego pozwolenia na budowę, ochrona środowiska, sprawy reprywatyzacyjne.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług mediacyjnych naszej kancelarii. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by doprowadzić do porozumienia w każdej, nawet pozornie nierozwiązywalnej sprawie.