Alimenty od byłego małżonka

Alimenty od byłego małżonka

Rozwód sprawia, że między małżonkami ustają wspólne zobowiązania majątkowe. Wyjątkiem są sytuacje, w których jedna strona występuje o zasądzenie alimentów. Jednak, aby to zrobić należy spełnić ściśle określone warunki. W jakich sytuacjach można ubiegać się o alimenty od byłego małżonka oraz komu one przysługują?

Kiedy można żądać zasądzenia alimentów od byłego małżonka?

O alimenty od byłego małżonka można ubiegać się w sytuacji niedostatku. Taka możliwość przysługuje jednak osobom, które wzięły rozwód bez orzekania o winie. Niedostatek definiowany jest jako niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, np. opłacenia czynszu czy kupienia jedzenia. Składając pozew o alimenty należy udowodnić zaistniałą sytuację. W takim przypadku alimenty zostają zasądzone na 5 lat, jednak okres ten może ulec wydłużeniu. O alimenty można ubiegać się również, jeżeli w następstwie rozwodu stopa życiowa jednej ze stron uległa pogorszeniu. Nie może to być jednak małżonek winny rozpadu pożycia. Pozew taki można złożyć nawet wiele lat po rozwodzie. Warunkiem jest to, żeby nie wejść na nowo w związek małżeński. Warto wspomnieć o tym, że nie ma możliwości, by małżonek winny rozpadu pożycia otrzymał alimenty i to niezależnie od sytuacji życiowej, w której się znajduje.

Jak ustalana jest wysokość alimentów od byłego małżonka?

Wysokość alimentów na byłego małżonka zależy od potrzeb osoby uprawionej oraz od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej. W przypadku niedostatku alimenty powinny zaspakajać najważniejsze potrzeby życiowe osoby występującej z wnioskiem. W przypadku pogorszenia stopy życiowej alimenty mogą zaspakajać również inne potrzeby, ponieważ małżonek niewinny rozpadu małżeństwa ma prawo do życia na wcześniejszym poziomie. Kwota alimentów dla byłego małżonka może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Aby zwiększyć lub zmniejszyć alimenty należy złożyć w sądzie stosowny wniosek.

Jeżeli otrzymali Państwo pozew o alimenty lub zamierzają go złożyć, by uzyskać świadczenia od byłego małżonka, jesteśmy w stanie Państwu pomóc. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o alimenty małżeńskie. Z doświadczenia wiemy też, że pomoc prawnika w tego rodzaju sprawach bywa niezbędna.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.