Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko

Alimenty należą się każdemu dziecku, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Sytuacja jest prosta, jeżeli rodzice mieszkają razem i dzielą wspólnie wydatki związane z życiem i rozwojem potomstwa. Wszystko komplikuje się w przypadku rozwodu, kiedy to jedna osoba na stałe zajmuje się dzieckiem. Taka osoba może ubiegać się o alimenty na dziecko.

Jak uzyskać alimenty dla dziecka?

Alimenty dla dziecka można uzyskać na podstawie umowy między rodzicami, ugody sądowej albo wyroku. Rodzice mogą zawrzeć umowę alimentacyjną u adwokata lub notariusza. Jednak, aby tak się stało, muszą dojść do porozumienia w zakresie wysokości alimentów. Jeżeli porozumienie między rodzicami jest niemożliwe, należy złożyć pozew o zasądzenie alimentów. Dokument należy złożyć w sądzie rejonowym odpowiadającym miejscu zamieszkania pozwanego lub dziecka – decyzja należy do osoby składającej pozew, czyli powoda. Pozew należy przygotować w dwóch egzemplarzach. Jeden zostaje w sądzie, drugi należy przekazać osobie pozwanej.

Jak ustalana jest kwota alimentów na dziecko?

Kwota alimentów musi być związana z potrzebami życiowymi dziecka oraz z możliwościami zarobkowymi rodziców. Podczas składania wniosku o alimenty należy uwzględnić w nim wszystkie wydatki stałe oraz wydatki jednorazowe, a także wskazać wykształcenie, pozycję zawodową i miejsce zamieszkania rodziców. Dziecko ma prawo do życia na takim samym poziomie jak oni.

pozwie o ustalenie wysokości alimentów należy uwzględnić:

  • opłaty za mieszkanie;
  • opłaty za media;
  • opłaty za edukację;
  • opłaty za opiekę medyczną;
  • opłaty za wypoczynek letni i zimowy;
  • opłaty związane ze sportem i pasjami;
  • wydatki jednorazowe (np. zakup roweru, komputera).

Wszystkie wydatki należy udokumentować i przygotować się na to, że strona przeciwna będzie kwestionowała wysokość kosztów utrzymania dziecka. Ponadto razem z pozwem o ustalenie wysokości alimentów warto złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów, dzięki czemu alimenty będą wypłacane również w trakcie trwania postępowania. W niektórych przypadkach warto zastanowić się również nad złożeniem wniosku o alimenty od byłego małżonka.

Czy można podwyższyć lub obniżyć wysokość alimentów na dziecko?

Podwyższenie alimentów na dziecko jest możliwe w przypadku zwiększenia się potrzeb dziecka. Przyczyną tego zjawiska może być podjęcie nauki w prywatnej szkole, uczestnictwo w kosztownych zajęciach pozalekcyjnych, konieczność drogiego leczenia. Powodem zmniejszenia wysokości alimentów może być pogorszenie sytuacji majątkowej osoby, która zobowiązana jest je płacić. Obowiązek alimentacyjny wygasa w chwili, gdy dziecko podjęło pracę i jest w stanie samodzielnie się utrzymać. W tym celu należy jednak złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego na rzecz dziecka.

W naszej kancelarii pomagamy zarówno w uzyskaniu alimentów na dziecko, jak i podniesieniu lub obniżeniu ich kwoty.

Zapraszamy do współpracy.