Komu należą się alimenty po rozwodzie?

Obowiązek alimentacyjny to konieczność dostarczania środków pozwalających na utrzymanie, albo środków wychowania, zazwyczaj kojarzonych ze świadczeniem na dzieci. Komu jednak należą się alimenty po rozwodzie?

Alimenty po rozwodzie

Poza płaceniem środków niezbędnych na utrzymanie małoletnich dzieci, alimenty mogą być przyznane również na byłego małżonka. Ich przyznanie uzależnione jest jednak od tego, kto ponosi winę za rozpad związku oraz czy jedna strona żyje w niedostatku.

Sam niedostatek definiuje się jako brak środków na utrzymanie lub brak wystarczających środków, gdy nie pozwalają one na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Warto jednak zaznaczyć, że potrzeby te nie stanową minimum egzystencjalnego, a wymagania adekwatne do wieku oraz stanu zdrowia danej osoby.

W jakich sytuacjach można ubiegać się o alimenty po rozwodzie?

Ubieganie się o alimenty po rozwodzie jest możliwe tylko w kilku, ściśle określonych sytuacjach. Jedna z nich następuje wówczas, gdy żaden z małżonków nie został uznany przez sąd winnym rozpadu lub gdy oboje zostali obarczeni taką winą.

Kolejna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy rozwód został orzeczony z wyłącznej winy jednego małżonka i wówczas osoba niewinna nie musi wykazywać stanu niedostatku. Musi jednak udowodnić, że rozwód doprowadzi do znacznego pogorszenia się jej sytuacji materialnej.

W powyższych przypadkach udział w zasądzaniu takich świadczeń ma sąd. Można jednak  zdecydować się na ustalenie alimentów drogą mediacji, czym zajmujemy się również w naszej Kancelarii. Oczywiście ugoda uzyskana podczas mediacji musi mieć skutki prawne i dlatego też sąd musi ją zatwierdzić. Jest to niezbędne, aby na wypadek ustania świadczeń, móc zwrócić się z ugodą do komornika.

Rola mediatora w przypadku ustalania obowiązku alimentacyjnego

Mediator jest osobą, która ma pomóc stronom w ustaleniu satysfakcjonującej ugody. Takie rozmowy nie mają na celu narzucania konkretnych decyzji, bowiem strony nie mogą czuć się pokrzywdzone. Co ważne, tego typu rozmowy można prowadzić także w przypadku alimentów, co dla wielu osób jest sposobem na mniej stresujące rozwiązanie ewentualnych nieporozumień.

Jak doskonale widać o alimenty po rozwodzie może również ubiegać się jeden z małżonków, ale tylko w ściśle określonych sytuacjach. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o obowiązku alimentacyjnym i uzyskać poradę prawną w tym zakresie, zapraszam do mojej Kancelarii w Zielonej Górze.

Komu należą się alimenty po rozwodzie?