Blog

Separacja czy rozwód? Różnice

Separacja czy rozwód? Różnice

”[…] i uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe”. Tak kończy się przysięga małżeńska składana podczas ślubu przez strony zawierające małżeństwo w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Jednak życie czasem układa się tak, że małżonkowie postanawiają się rozejść. Często wtedy pada pytanie: separacja czy rozwód?

Porady prawne – gdzie się po nie udać?

Porady prawne – gdzie się po nie udać?

Codzienne życie zaskakuje nas czasami trudnymi sytuacjami natury prawnej. W niektórych przypadkach potrzebujemy prawnika, doradcy lub mediatora. Sytuacje te mogą być związane ze sprawami spadkowymi, podziałem majątku, egzekucją alimentów, eksmisją, czy popełnieniem wykroczenia. Nie każdy jest biegły w gąszczu często zmieniających się przepisów prawnych i nie każdy potrafi

Kiedy adwokat może reprezentować nas przed sądem?

Kiedy adwokat może reprezentować nas przed sądem?

Udział w postępowaniu sądowym wymaga nie tylko bardzo dobrej znajomości obowiązujących przepisów i stosowanych procedur, ale także umiejętności panowania nad emocjami i jasnego przedstawiania swoich argumentów. Choć każdy ma możliwość osobistego przedstawiania swoich racji i aktywnego uczestnictwa w toczącym się postępowaniu, to może to za sobą pociągnąć duży stres i może nie przynieść oczekiwanych rezultatów.

Co to są mediacje?

Co to są mediacje?

Znalezienie rozstrzygnięcia w przypadku sporu prawnego między dwiema stronami zwykle wymaga odwołania się do decyzji niezawisłego sądu. Postępowania sądowe mogą być jednak długotrwałe i wiązać się z dużymi wydatkami. Obowiązujące przepisy przewidują możliwość dojścia do porozumienia i zawarcia ugody dzięki prowadzeniu postępowania mediacyjnego. Może ono być

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Rozwiązanie małżeństwa w wyniku rozwodu sprawia, że między małżonkami ustaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że określenie, które dobra z majątku wspólnego przypadną, któremu z małżonków wymaga dokonania podziału majątku. Istnieje kilka możliwości dokonania podziału majątku przy rozwodzie, jednak zależą one od tego, czy między małżonkami panuje zgoda co do tego,