Author: pkt

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Rozwiązanie małżeństwa w wyniku rozwodu sprawia, że między małżonkami ustaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że określenie, które dobra z majątku wspólnego przypadną, któremu z małżonków wymaga dokonania podziału majątku. Istnieje kilka możliwości dokonania podziału majątku przy rozwodzie, jednak zależą one od tego, czy między małżonkami panuje zgoda